Tag: sieci neuronowe

  • Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych za pomocą głębokiego uczenia

    Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych za pomocą głębokiego uczenia

    Równania różniczkowe cząstkowe są jednym z podstawowych narzędzi matematycznych do opisu rzeczywistego układu i zachodzących w nim zmian w czasie. Stosuje się je począwszy od fizyki, gdzie wzięły swój początek, przez chemię, biologię, aż po socjologię i ekonomię. Niestety dla większości opisywanych zjawisk tworzą one skomplikowane układy równań. Ich rozwiązanie analityczne jest możliwe tylko w…