Tag: entropia

  • Pętla OODA – wpływ entropii i mechaniki kwantowej na procesy podejmowania decyzji

    Pętla OODA – wpływ entropii i mechaniki kwantowej na procesy podejmowania decyzji

    Pętla OODA „Observe-Orient-Decide-Act” (Obserwacja-Orientacja-Decyzja-Akcja) jest cyklicznym adaptacyjnym modelem obserwacji, szybkiej oceny sytuacji, podjęcia decyzji i działania. Pętla została stworzona przez pułkownika lotnictwa wojskowego USA Johna R. Boyda na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku na potrzeby prowadzenia walki powietrznej. Pułkownik John Richard Boyd jest uznawany za jednego z najwybitniejszych strategów i filozofów sztuki wojennej…

  • Entropia – pomost pomiędzy fizyką a uczeniem maszynowym

    Entropia – pomost pomiędzy fizyką a uczeniem maszynowym

    Entropia jako koncept naukowy i mierzalna wielkość określająca nieuporządkowanie, niejednorodność, przypadkowość i niepewność funkcjonuje we wszystkich naukach przyrodniczych, socjologii, ekonomii i teorii informacji. Krótko mówiąc im większa entropia tym większy nieporządek, a mówiąc potocznie chaos i bałagan. Pierwszy raz entropia została zdefiniowana w połowie XIX wieku przez fizyków w termodynamice jako funkcja stanu określająca kierunek…