• Analiza Danych

    Narzędzia do automatyzacji eksploracyjnej analizy danych (EDA) w Python

    Zrozumienie danych jest pierwszym i najważniejszym krokiem w Data Science i budowie dobrego modelu uczenia maszynowego. Służy do tego analiza eksploracyjna danych (EDA, ang. Exploratory Data Analysis), która jest iteracyjnym, ekscytującym, ale często bardzo żmudnym procesem. Proces zrozumienia i przygotowania danych, którego EDA jest nieodłączną częścią stanowi nawet 80% całego czasu poświęconego na budowę modelu. Z pomocą przychodzi automatyzacja eksploracji, która jest kluczem do usystematyzowania tego procesu i redukcji kosztów. Biblioteki w Python przeznaczone do manipulacji danymi, wizualizacji i uczenia maszynowego jak pandas, scikit-learn, czy seaborn, zawierają w sobie narzędzia, które analizę ułatwiają, jednak nie są stworzone z myślą o automatyzacji powtarzalnych czynności. Ta jest zostawiana twórcom eksperymentów i programistom.…